Varför Åland?

Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde

Från juli 2017 till december 2018 drev vi projektet Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde.

Projektet finansierades av Finlands jord- och skogsbruksministerium. Projektets bakgrund fanns i Finlands karta för cirkulär ekonomi, där hållbara matsystem var ett fokusområde.

Lyssna på podcasten

I den här podcasten diskuterar Patricia Wiklund, Invenires VD och nyckelperson för projektet på Åland, samt Johanna Tanhuanpää, expert analytiker på Invenire och projektets helhetsansvariga, om projektets gång, resultat och samlade erfarenheter och insikter.

På engelska

På finska

Välmående livsmedelssystem

Varför behöver vi förändring?

Vad är ett välmående livsmedelssystem?

Gratis Webbkurs

Spelbok

Om Projektet

Varför Åland?

Lyssna på podcasten

Projektkontakt

Patricia Wiklund

patricia.wiklund@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

Hungry for Saltvik drivs av Invenire Market Intelligence Oy

Vårt mål på Invenire är att få fart på livskraftiga livsmedelssystem – system som, både tack vare sin utformning och struktur, kan ha positiva effekter, skapa nya möjligheter och få både människor, företag och samhällen att blomstra.

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi