Hungry for…

Vi vill ha bättre matsystem!

Vill du också? Du är på rätt plats.

SE VAD SOM HÄNDER I VÅRT NUVARANDE PROJEKT

Hungry for Saltvik

Varför behövs förändring?

Det sätt världen utvecklas omkring oss matchar dåligt med de rådande matsystemen. Den dominerande lineära modellen för industriell livsmedelsproduktion har gjort vår mat billigare, mer tillgänglig och lätt att använda för en växande mängd människor.

 Men det är även en modell som uppmuntrar till slösande konsumtionsmönster, smutsar ner miljön, skapar ojämlikhet och maktobalans inom matsystemet, och som är uppbyggd av långa och komplicerade värdekedjor som inte är transparenta och eller spårbara. Och det är inte vägen till en hållbar framtid.

Matsystem behöver bli mera än vad de är idag

Matsystem har potential att erbjuda mycket mera än bara mat. Vi kan både tänka om och strukturera om matsystem till sådana som hjälper människor, producenter och samhällen att blomstra, samtidigt som de ger hälsosammare och hållbarare mat åt alla.

För att detta skall ske, måste vi ändra på vårt sätt att tänka. Vi bör sluta tänka att  matsystemen har bara en uppgift, och istället se dem som mångfunktionella. Vi bör koncentrera oss på det positiva värde som livsmedelsproduktionen har potential att skapa, istället för att se det i ljuset av minimering av negativa effekter och risker.

Vi behöver livskraftiga matsystem!

Vi behöver cirkulära matsystem

Vi behöver matsystem som ser till att värde inte går förlorat. I kärnan av kretsloppstänkandet är att värde och resurser hålls i omlopp och växer till sig istället för att de rinner ur systemet.

Vi behöver människocentrerade matsystem

Ett blomstrande matsystem är gjort av människor, för människor. Vad betyder detta i praktiken? Det att vi alla utövar vårt matmedborgarskap – vi fungerar aktivt i olika roller och vi deltar i systemet på många olika sätt.

Vi behöver matsystem som baserar sig på långsiktiga värderingar

Vi behöver resilienta och anpassbara matsystem, som har positiv inverkan på miljön. Matsystem, som är rättvisa för alla. Mat som är näringsmässigt av hög kvalitet, säker och hållbart producerad. System som är inkluderande och där var och en kan vara en aktiv deltagare.

Vill du bygga blomstrande matsystem?

Att bygga upp ett blomstrande matsystem kan kännas som ett stort jobb om man skall börja från tomt bord.

 Därför har vi byggt upp ett ramverk för hur du kan fokusera dina resurser och organisera ditt arbete. Det hjälper dig även att sätta in din verksamhet i ett större sammanhang.

SMART PRODUKTION

Producera produkter och tjänster som är bättre för miljön, människor och djur

SMART CIRKULATION

Säkerställa att värdefulla material- och energiflöden hålls i matsystemet

SMART KONSUMTION

Göra det möjligt att konsumenter involverar sig mer i livsmedelsystemet och befrämja hållbar konsumtion

SMART SAMHÄLLE

Bygga upp och stärka livskraftiga samhällen genom matsystem

Exempel på vad detta kan vara i praktiken

SMART PRODUKTION
 • Förbättring av resurseffektivitet
 • Minskning av avfall och utsläpp
 • Främjande av regenerativt jordbruk
SMART CIRKULATION
 • Främjande av återcirkulerat gödsel
 • Utnyttjande och kommersialisering av produktionens sidoströmmar
 • Ökning av förnybar energi
SMART KONSUMTION
 • Främjande av förändrade köp- och konsumtionsvanor (svinn, säsongsmat, ökad användning av växtbaserat protein)
 • Tjänster och produkter som möjliggör smartare konsumtion (svinnrestauranger och –applikationer, smarta förpackningslösningar)
 • Främjande av matkultur och uppskattning för mat
SMART SAMHÄLLE
 • Lösningar som främjar aktivt matmedborgarskap (t.ex. andelsjordbruk, stadsodling)
 • Skapande och främjande av olika kretsloppsbaserade lösningar (t.ex. agroekologisk symbios, ekoindustriparker)
 • Stödjande av matsystem genom förvaltningsstrukturer (t.ex. offentlig upphandling)

Titta vad som händer!

SMART PRODUKTION

Hävikkimestari

What: Hävikkimestari application is intended for professional food service kitchens to help them reduce and minimise their food waste – and simultaneously save money.

Who: Lassila & Tikanoja

SMART PRODUKTION

Foller

What: Foller is a solution for tracking and managing expiring goods.

Who: Foller

SMART PRODUKTION

Land to Market

What: The world’s first verified regenerative sourcing solution for meat, dairy, wool & leather. Certification based on an empirical and scalable soil and landscape assessment methodology that tracks outcomes in soil health, biodiversity, and ecosystem function.

Who: Savory Institute

SMART PRODUKTION

Agroecological symbiosis (AES)

What: Agroecological symbiosis is a model where food production is arranged to the mode of industrial ecology and industrial symbiosis. It’s a cooperative food production system based on energy and nutrient self-sufficiency.

Who: Knehtilä farm

SMART PRODUKTION

Protein Valley

What: Project looking for innovative and practical ways of increasing the production and consumption of sustainable protein in the Central Finland region.

Who: Food System Studies Research Group, University of Jyväskylä

SMART CIRKULATION

Soilfood

What: Soilfood refines sidestreams from agriculture, bioenergy and forestry industries into recycled nutrients for agriculture.

Who: Soilfood

SMART KONSUMTION

NeighbourFood

What: A mobile app to enable people to share home-cooked leftover food food with others in their neighbourhood.

Who: NeighbourFood

SMART KONSUMTION

Satokausikalenteri

What: Food seasonality calendar tells you which vegetables, fruits and berries, as well as mushrooms are fish are in their natural season right now.

Who: Sesonkia

SMART SAMHÄLLE

Opas vastuullisiin hankintoihin

What: Guidebook for public procurement on sustainable food purchase criteria.

Who: Motiva

SMART SAMHÄLLE

Local Foodhub

What: Foodhub offers local, seasonal products straight from the farms. Your order will be delivered to a distribution point, where you can pick it up at a time that suits you. distribution model shortens the distance between field and fork, and has been developed in cooperation with food producers.

Who: Uudenmaan Ruoka

Vill du ha mer?

Gratis webbkurs

Är de intresserad av att utveckla ett hållbart matsystem i ditt egna område? Eller vill du annars bara lära dig mer?

Vi har skapat en webbkurs för dig för att komma igång.

 TA MIG TILL KURSEN

Vi bygger tillsammans

Vi kan hjälpa dig igång med att bygga ett blomstrande livsmedelsystem! Genom att jobba tillsammans ger vår faciliteringsprocess dig struktur, verktyg och personlig rådgivning för hur du kan jobba och skapa din framgång.

MERA INFORMATION

Ta kontakt!

Vår kontaktperson Johanna Tanhuanpää diskuterar gärna med dig om blomstrande matsystem.

Fråga även efter presentationer och workshops!

johanna.tanhuanpää[at]invenire.fi

Hungry for Åland!

Från juli 2017 till december 2018 drev vi projektet Hållbara regionala matsystem -Åland som pilotområde.

Lyssna på podcasten där vi berättar om projektet, dess resultat och vad vi lärt oss på vägen.  

Powered by Invenire

”Hungry for…” is powered by Invenire Market Intelligence Oy.

Need help or advice getting a thriving food system going for your area? We’re friendly people who believe in the power of conversation. So get in touch & let’s chat!

doorbell[at]invenire.fi | +358 44 5820 088