Vad är agroekologisk symbios?

Gör att näringsämnena cirkulerar – ta tillvara deras värde

Agroekologisk symbios (AES) är en modell som utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet. Det är en ny, transformativ modell för en anpassningsbar och motståndskraftig lokal livsmedelsproduktion och -konsumtion.

En AES skapas när jordbruk, små och medelstora livsmedelstillverkare och bioenergiproducenter bildar ett gemensamt system där alla befinner sig nära varandra rent fysiskt.

Att aktörerna måste vara belägna nära varandra hänger samman med att logistiken inom den cirkulära bioekonomin ska vara miljövänlig. Flera olika AES kan tillsammans bilda regionala nätverk och därmed utgöra ett bioregionalt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem som både stärker möjligheterna till försörjning på landsbygden och berikar matkulturen.

AES-modellen skapar förutsättningar för ett näringskretslopp och även för produktion av förnyelsebar energi.

Hur fungerar AES i Palopuro?

Biogas handlar om mer än att producera energi

Biogas handlar om mer än att producera energi

Att satsa på biogas inom jordbruket handlar om så mycket mer än att bara producera energi. Det är lika viktigt att ta hänsyn till hur en sådan förändring i livsmedelssystemet påverkar saker som mängden mat vi kan producera och cirkulationen av näringsämnen. Det var forskaren och jordbrukaren Kari Koppelmäkis viktigaste budskap när han besökte Åland i början av 2020.

Delta i aes forskning

Delta i aes forskning

Den 14.1.2020 var jordbrukaren och forskaren Kari Koppelmäki på Åland och berättade om agroekologiska symbioser. Tillsammans med studeranden Iiris Ryske kommer han att göra en case-studie på Åland. Materialet de samlar in (både skrivbordsdata + intervjuer hos jordbrukare) används dels i Karis doktorsavhandling och dels i Iiris prograduarbete.

Orkla i Saltvik storsatsar på biogas

Orkla i Saltvik storsatsar på biogas

Genom en stor investering vill Orkla fördubbla mängden biogas som produceras vid fabriken i Haraldsby. Förutom att kraftigt minska fabrikens klimatavtryck gör investeringen att rötresterna från anläggningen kan användas som gödsel av jordbrukare i Saltvik, vilket stärker det lokala näringskretsloppet.

Tvättvatten från Orkla lösningen på jordbrukets bevattningsbehov

Tvättvatten från Orkla lösningen på jordbrukets bevattningsbehov

Lotsbroverket i Mariehamn närmar sig sin maxkapacitet, höga avloppsavgifter hämmar den åländska tillverkningsindustrins konkurrenskraft och jordbruket skriker efter bättre bevattningsmöjligheter. Lösningen på alla tre problem kan vara att Orkla leder om sitt avloppsvatten från Lotsbroverket till Haga kungsgård.

Nytt samarbete med Orkla ger bättre, mer miljövänligt gödsel

Nytt samarbete med Orkla ger bättre, mer miljövänligt gödsel

Tack vare ett samarbete med Orkla i Haraldsby kunde Haga kungsgård få tillgång till en ny sorts gödsel som luktar mindre, får grödorna att växa bättre och som innebär ett minskat läckage av näringsämnen. Med hjälp av samarbetet kunde Orkla även öka sin produktion av miljövänlig biogas.

Vad är agroekologisk symbios?

Vad är agroekologisk symbios?

AGROEKOLOGISK SYMBIOS Vad är agroekologisk symbios?Agroekologisk symbios (AES) är en modell som utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet.Det är en ny, transformativ modell för en anpassningsbar och motståndskraftig lokal livsmedelsproduktion och -konsumtion....

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi