Minska ditt matsvinn

Minska ditt matsvinn

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Minska ditt matsvinn Hur stort problem är egentligen vårt matsvinn? Var uppstår matsvinnet? Vad beror det på att vi slänger så mycket mat, och vad kan vi göra åt det?   FREDRIK TESTAR MATMEDBORGARSKAP VAD ÄR MATMEDBORGARSKAP? FAKTA OM...
Mat har blivit en slit och släng-produkt

Mat har blivit en slit och släng-produkt

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Mat har blivit en slit och släng-produkt I och med att våra livsmedel smakar allt mindre, hela tiden blir billigare och säljs i stora travar av företag som i grunden är ointresserade av mat – är det då så konstigt att vi tar dåligt hand om...
Undersök hur näringsämnen påverkar havet

Undersök hur näringsämnen påverkar havet

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Undersök hur näringsämnen påverkar havet Vad händer när kväve, fosfor och andra näringsämnen läcker ut i våra vattendrag? Vad beror den ökande mängden algblomningar på och hur hänger den samman med näringskretsloppet? Vad kan vi göra för...
Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2

Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2 Vilka näringsämnen behöver våra grödor för att växa, hur ser användningen av gödsel ut på Åland och vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av gödsel?   FREDRIK TESTAR...
Lär dig mer om näringsämnen och gödsling del 1

Lär dig mer om näringsämnen och gödsling del 1

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Lär dig mer om näringsämnen och gödsling, del 1 Vilka näringsämnen behöver våra grödor för att växa, vilka olika sätt finns det för att tillföra näringsämnen till vår jordmån och vilka är för- och nackdelarna med olika typer av gödsel?  ...