Undersök hur näringsämnen påverkar havet

Undersök hur näringsämnen påverkar havet

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Undersök hur näringsämnen påverkar havet Vad händer när kväve, fosfor och andra näringsämnen läcker ut i våra vattendrag? Vad beror den ökande mängden algblomningar på och hur hänger den samman med näringskretsloppet? Vad kan vi göra för...
Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2

Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Lär dig mer om gödsling och näringsämnen, del 2 Vilka näringsämnen behöver våra grödor för att växa, hur ser användningen av gödsel ut på Åland och vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av gödsel?   FREDRIK TESTAR...
Lär dig mer om näringsämnen och gödsling del 1

Lär dig mer om näringsämnen och gödsling del 1

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Lär dig mer om näringsämnen och gödsling, del 1 Vilka näringsämnen behöver våra grödor för att växa, vilka olika sätt finns det för att tillföra näringsämnen till vår jordmån och vilka är för- och nackdelarna med olika typer av gödsel?...
Bli mer självförsörjande på mat del 2

Bli mer självförsörjande på mat del 2

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Bli mer självförsörjande på mat, del 2 Är det möjligt för olika regioner och länder att bli självförsörjande på mat? Vilka för- och nackdelar finns det med en hög grad av nationell eller regional självförsörjning? Hur skulle Åland kunna bli...
Bli mer självförsörjande på mat del 1

Bli mer självförsörjande på mat del 1

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Bli mer självförsörjande på mat, del 1 Vad krävs det i form av kunskap, arbetsinsats och resurser för att bli mer självförsörjande på mat? Hur förändras du som individ av att odla mer mat själv och hur påverkas livsmedelssystemet om fler av...
Stöd ditt lokala livsmedelssystem

Stöd ditt lokala livsmedelssystem

FREDRIK AGERAR FÖRSÖKSKANIN Stöd ditt lokala livsmedelssystem Hur påverkas det lokala livsmedelssystemet av coronakrisen och att restauranger både på land och till havs, kaféer och olika storkök håller stängt? Hur påverkas systemet av att evenemang ställs in och att...