Vad är en matmedborgare?

Vad är en matmedborgare?

MATMEDBORGARSKAP Vad är en matmedborgare? Du behöver inte uppskatta god mat, tycka om att vara i köket eller ens veta vad det är för skillnad mellan en kålrot och rotselleri för att kvalificera dig som en matmedborgare. Eftersom vi alla äter är vi alla matmedborgare,...
Vad är ett livsmedelssystem?

Vad är ett livsmedelssystem?

LIVSMEDELSSYSTEM Vad är ett livsmedelssystem? Ett livsmedels- eller matsystem består av alla de tjänster, aktörer, institutioner, regler och så vidare som behövs för att vi ska få mat på bordet och som på olika sätt påverkar det vi äter. Systemet utgörs därmed av allt...
Vad är ett näringskretslopp?

Vad är ett näringskretslopp?

CIRKULATION AV NÄRINGSÄMNEN Vad är ett näringskretslopp? Tillgång till kväve och fosfor är en förutsättning för att det ska finnas liv på jorden. Utan de här två näringsämnena klarar sig varken människor, djur eller växter. I ett normaltillstånd, det vill säga där...