AGROEKOLOGISK SYMBIOS

Haka på AES forskningen & få nya insikter

Jordbrukaren och forskaren Kari Koppelmäki gör sin doktorsavhandling om agroekologiska symbioser. Tillsammans med studeranden Iiris Ryske kommer han att göra en case-studie på Åland. Just nu söker vi ca 8-10 jordbrukare i Saltvik som vill vara med i det här delprojektet av Hungry for Saltvik.

Jan 30, 2020

Den 14.1.2020 var jordbrukaren och forskaren Kari Koppelmäki på Åland och berättade om agroekologiska symbioser. Tillsammans med studeranden Iiris Ryske kommer han att göra en case-studie på Åland. Materialet de samlar in (både skrivbordsdata + intervjuer hos jordbrukare) används dels i Karis doktorsavhandling och dels i Iiris prograduarbete.

Obs! Just nu söker vi ca 8-10 jordbrukare i Saltvik som vill vara med i det här delprojektet av Hungry for Saltvik.

Patricia, varför skall man vara med?
– Jag ser det här forskningsprojektet lite som ett ”doppa-tån-i-vattnet” steg – att helt enkelt involvera sig så där smått, starta en dialog med oss, träffa oss och se vad du som jordbrukare kan få ut av projektet i längden. När Kari har fått mera data kan han också bättre hjälpa oss att estimera vilka möjligheter det finns till att optimera det lokala systemet och se om biomassorna räcker till att t.ex. producera både mat och energi på ett lönsamt sätt. Iiris hjälper dig att sammanställa din grunddata som ju är nyttigt för dig att ha i många sammanhang! Det är även andra aktiviteter inplanerade i projektet och det här är en dörr in till dem och en chans att börja nåt nytt tillsammans med oss. Jag behöver träffa folk och utbyta tankar – det är gnistan för att få saker och ting att hända!

Hur skall du göra?
1.   Anmäl ditt intresse till patricia.wiklund@invenire.fi / 040 8228 848 före den 29.2.2020
2.  Fyll i ett frågeformulär som Iiris skickar i början av mars
3.  Välj en tid som passar dig för gårdsbesök (preliminärt vecka 14 eller 15)
4.  Reservera ca 2,5 h för ett gårdsbesök. Iiris och Patricia besöker dig, Iiris intervjuar dig om din verksamhet och med Patricia kan du prata om allt som är aktuellt inom Hungry for Saltvik och diskutera om hur du tycker att man kunde få bättre fart på cirkulation av näringsämnen.
5.  Senare i år samlar vi gruppen som varit med och tillsammans med Kari går igenom de sammanställda resultaten, tar del av hans expertis och diskuterar vilka möjligheter som uppenbarat sig!

Välkommen med!

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi