AGROEKOLOGISK SYMBIOS

Haka på AES forskningen & få nya insikter

Jordbrukaren och forskaren Kari Koppelmäki gör sin doktorsavhandling om agroekologiska symbioser. Tillsammans med studeranden Iiris Ryske kommer han att göra en case-studie på Åland. Just nu söker vi ca 8-10 jordbrukare i Saltvik som vill vara med i det här delprojektet av Hungry for Saltvik.

Jan 30, 2020

Den 14.1.2020 var jordbrukaren och forskaren Kari Koppelmäki på Åland och berättade om agroekologiska symbioser. Tillsammans med studeranden Iiris Ryske kommer han att göra en case-studie på Åland. Materialet de samlar in (både skrivbordsdata + intervjuer hos jordbrukare) används dels i Karis doktorsavhandling och dels i Iiris prograduarbete.

Obs! Just nu söker vi ca 8-10 jordbrukare i Saltvik som vill vara med i det här delprojektet av Hungry for Saltvik.

Patricia, varför skall man vara med?
– Jag ser det här forskningsprojektet lite som ett ”doppa-tån-i-vattnet” steg – att helt enkelt involvera sig så där smått, starta en dialog med oss, träffa oss och se vad du som jordbrukare kan få ut av projektet i längden. När Kari har fått mera data kan han också bättre hjälpa oss att estimera vilka möjligheter det finns till att optimera det lokala systemet och se om biomassorna räcker till att t.ex. producera både mat och energi på ett lönsamt sätt. Iiris hjälper dig att sammanställa din grunddata som ju är nyttigt för dig att ha i många sammanhang! Det är även andra aktiviteter inplanerade i projektet och det här är en dörr in till dem och en chans att börja nåt nytt tillsammans med oss. Jag behöver träffa folk och utbyta tankar – det är gnistan för att få saker och ting att hända!

Hur skall du göra?
1.   Anmäl ditt intresse till patricia.wiklund@invenire.fi / 040 8228 848 före den 29.2.2020
2.  Fyll i ett frågeformulär som Iiris skickar i början av mars
3.  Välj en tid som passar dig för gårdsbesök (preliminärt vecka 14 eller 15)
4.  Reservera ca 2,5 h för ett gårdsbesök. Iiris och Patricia besöker dig, Iiris intervjuar dig om din verksamhet och med Patricia kan du prata om allt som är aktuellt inom Hungry for Saltvik och diskutera om hur du tycker att man kunde få bättre fart på cirkulation av näringsämnen.
5.  Senare i år samlar vi gruppen som varit med och tillsammans med Kari går igenom de sammanställda resultaten, tar del av hans expertis och diskuterar vilka möjligheter som uppenbarat sig!

Välkommen med!

Välmående livsmedelssystem

Varför behöver vi förändring?

Vad är ett välmående livsmedelssystem?

Gratis webbkurs

Om Projektet

Varför Åland?

Lyssna på podcasten

Projektkontakt

Patricia Wiklund

patricia.wiklund@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

Hungry for Saltvik drivs av Invenire Market Intelligence Oy Ab. Projektet finansieras till största del av Miljöministeriet (program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd) med Orkla Confectionery & Snacks Finland som medfinansiär. 

Vårt mål på Invenire är att få fart på livskraftiga livsmedelssystem – system som, både tack vare sin utformning och struktur, kan ha positiva effekter, skapa nya möjligheter och få både människor, företag och samhällen att blomstra.

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi