Hjältar agerar

Mycket pågår på Åland redan!

Kolla in våra korta videor om Ålands näringshjältar! De presenterar lokala gårdar, företag och individer, som diskuterar näringskretslopp, livsmedelssystem och matmedborgarskap – var och en ur sin egen synvinkel.

Har du någon i åtanke som ska presenteras här? Låt oss veta! Vi letar hela tiden efter fler näringshjältar – mejla johanna.tanhuanpaa@invenire.fi.

Food Jam på åländska produkter: I samband med sin uppgift att leva på enbart åländska produkter passade Fredrik på att besöka Mathantverkarna när de under en kväll uppfann nya rätter på enbart lokala åländska råvaror.

Orkla i Saltvik storsatsar på biogas: Christer Söderström, fabrikschef för Orkla i Haradlsby, berättar om den satsning på biogas fabriken nu gör. Genom att ta kospill från Haga Kungsgård kan fabriken fördubbla sin produktion av biogas, minska mängden avfall samt förse jordbruket med ett lokalproducerat gödsel av hög kvalitet.

Agroekologisk symbios i Saltvik: Kristoffer Lundberg på Haga kungsgård berättar om ett planerat samarbete där han levererar kogödsel till Orklas biogasanläggning i Haraldsby och får tillbaka rötrester som har ett bättre gödselvärde, luktar mindre och leder till ett minskat läckage av näringsämnen när de sprids ut på åkrarna.

Fredrik besöker Brändö lax: Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik besöker Brändö lax för att ta reda på om odlad regnbåge är nyttigt, om den är bra för miljön och var fisken går att få tag i. Svaret på en av frågorna förvånar honom.

Fredrik besöker Mattas gårdsmejeri: Det lilla gårdsmejeriet Mattas i Finby tillverkar en mängd produkter av sin ekologiska mjölk, bland annat yoghurt, glass, grill- och stekost samt vitmögelostar. Gården har även ett starkt miljötänk, där vasslen exempelvis används som foder vid en närbelägna Nygårds skogsgrisar.

Fredrik besöker ÅCA: ÅCA är en föregångare inom cirkulära flöden, där det åländska mejeriet i över tio år tillverkat biogas av sina restprodukter. Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik besökte mejeriet för att bekanta sig med ÅCA:s produktion och hållbarhetstänk.

Ålandsfåret – en helt egen ras: Maija Häggblom, naturvårdsintendent och ordförande för Föreningen Ålandsfåret, berättar om Ålands egen fårras som har anor 15.000 år tillbaka i tiden.

Bolstaholm – naturbeteskött direkt till konsument: Henrik och Ann Sundberg driver gården Bolstaholm på Åland. De har valt att sälja nästan uteslutande direkt till konsument och genom att deras djur går på naturbeten gör de en viktig insats för både den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.

Fredrik besöker Annelund: Fredrik besöker Annette Häger-Ahlström på gården Annelund i Hammarland för att få lite inspiration och tips inför utmaningen att bli mer självförsörjande på mat.

Fredrik besöker Olivia Haglund: För att få ytterligare lite inspiration och råd inför sin utmaning att utforska självförsöjande hälsade Fredrik på hos Olivia Haglund i Geta, som kan det här med självhushållning.

Hur självförsörjande är vi egentligen på livsmedel? Finland lyfts ofta fram som en föregångare i att ha en hög självförsörjning på livsmedel. Men hur självförsörjande är vi egentligen på mat när vi på samma gång är så beroende av importer av bränsle, energi, gödsel, foder, utsäde, förpackningar, frön och reservdelar för att hålla igång produktionen av livsmedel? Fredrik träffar Sue Holmström, vd för Ålands producentförbund, för att diskutera framtida självförsörjning.

Fredrik besöker Mickelsö handelsträdgård: I början av 2020 vann Niclas Lindholm om Mickelsö handelsträdgård ett miljöpris för sitt sätt att cirkulera vatten och näringsämnen. Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik besökte en av Ålands största tomatodlare för att se hur de lyckats eliminera sina utsläpp av näringsämnen.

Fredrik besöker Ålands vatten: Fredrik träffar Ann Nedergård, projektledare för vattenskydd och hållbarhetsfrågor på Ålands vatten, för att fråga hur utsläpp av näringsämnen påverkar vårt vatten.

Så jobbar livsmedelsbutikerna för att minska svinnet: Fredrik träffar Kantarellens biträdande butikschef Sanna Palviainen för att fråga hur Ålands största livsmedelsbutik jobbar med att minska matsvinnet.

”Min frys blev inte en grej med mat, utan en minikompost”: Fredrik träffar Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots på Bärkraft.ax, för att få några tips på hur vi kan minska matsvinnet.

Fredrik besöker Sven & Lottas ekologiska grönsaker: Sven & Lotta Sjölund har odlat ekologiska grönsaker sedan 1984, vilket gör dem till antagligen de ekologiska odlare som hållit på längst på Åland. Vår försökskanin Fredrik passade på att besöka dem för att ta reda på hur de ser till att deras grödor får tillräckligt med näring, trots att de som ekoodlare inte får använda handelsgödsel.med självhushållning.

Hammarudda anlägger ny våtmark: Fredrik besöker den här veckan Tage Eriksson på Hammarudda gård, som håller på att anlägga en ny våtmark. Förutom att våtmarken förhindrar att fosforpartiklar rinner ut i Ålands hav blir den en oas för både fåglar och olika groddjur.

Fredrik besöker Husö biologiska station: Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station, förklarar hur det kommer sig att vårt vatten mår så dåligt samt vad vi alla kan göra för att minska tillförseln av näringsämnen till våra vattendrag.

Fredrik träffar Jesper Svanfelt och Anna Häger för att diskutera om det är tekniskt möjligt att ta tillvara allt bioavfall lokalt i Saltvik.

Då jordbrukaren Jussi Knaapi besökte Åland passade vi på att få en pratstund med honom för att gå igenom vad han demonstrerat på kursen, samt vad man kan jobba med för att göra sina åkrar mera klimatsmarta. Jussi berättar också varför det är viktigt att lantbrukaren vet hur mycket CO2 binds i åkern.

Fredrik träffar den ekologiske spannmålsodlaren Mats Häggblom i Germundö för att ta reda på hur svårt det skulle vara förse hela Saltvik med lokalproducerat, ekologiskt spannmål. Svaret är att det inte alls skulle vara svårt, bara konsumenterna är med på tåget.

Saltvikaren Johan Mörn är kanske Ålands mest kända matmedborgare och den som myntade begreppet ”axgan”. Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik träffade Johan för att prata om vad en axgan är och vilka idéer och visioner han har för att skapa ett mer cirkulärt livsmedelssystem i Saltvik.

Hungry for Saltviks försökskanin Fredrik träffar Erika Gottberg på Saltviks kommun för att höra hennes tankar om de möjligheter som finns att skapa ett cirkulärt livsmedelssystem i kommunen.

Fredrik träffar Johanna Dahlgren som driver Pub Stallhagen, krogen som är en riktig pionjär i att bidra till ett mer cirkulärt livsmedelssystem på Åland.

Fredrik från Hungry for Saltvik träffar Saltviks utbildningschef Peter Holm för att reda ut hur det kommer sig att kommunen har så många små kök och vilken filosofi man har när det gäller livsmedel och matmedborgarskap.

 

Som en final på Hungry for Saltvik-projektet hjälper vi de kommunala storköken i Saltvik att mäta och förhoppningsvis minska sitt matsvinn. Tanken är också att visa hur små kök lyckas hålla nere sitt svinn, något som större centralkök ofta misslyckas med. Det första stoppet var Prästkragens Daghem i Kvarnbo, där maten görs med kärlek och på lokala råvaror och där svinnet visade sig vara ofattbart låga 1,4 procent.

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi