Vad handlar projektet om?

Bättre cirkulation av näringsämnen & aktivare matmedborgarskap

Hur gör vi det?

Vi arbetar inom projektet genom dessa sex områden.

ALLA

Hjälpa ätare att ta
upp sitt matmedborgarskap

BONDEN

Stödja jordbrukarna för att skapa mer cirkulation av näringsämnen

AES MAKAREN

Främja livsmedelssystem där inget värde slösas bort

KOMMUNEN

Stödja Saltvik kommun i att bli näringsneutral

NÄRINGSHJÄLTEN

Stärka kompetens av lokala aktörer för att utveckla och implementera idéer

UPPTÄCKAREN

Visa möjligheter att skapa näringspiloter på Åland

Vad är målet?

Ett blomstrande livsmedelssystem i Saltvik.

Ett blomstrande livsmedelssystem är cirkulärt, värdedrivet och får sin kraft av människor. De är system som, både genom sin utförande och struktur har positiva effekter för oss alla och som får både människor, företag och samhällen att nå sin fulla goda kraft.

Börja här!

Vad är ett näringskretslopp?

Vad är ett livsmedelssystem?

Vad är en matmedborgare?

Varför Åland?

Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde

Från juli 2017 till december 2018 drev vi projektet Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde.

Projektet finansierades av Finlands jord- och skogsbruksministerium. Projektets bakgrund fanns i Finlands karta för cirkulär ekonomi, där hållbara matsystem var ett fokusområde.

Lyssna på podcasten

I den här podcasten diskuterar Patricia Wiklund och Johanna Tanhuanpää om det tidigare projektets gång, resultat och samlade erfarenheter och insikter. Patricia är Invenires VD och nyckelperson för båda projekten på Åland. Johanna är expert analytiker på Invenire och det tidigare projektets helhetsansvariga.

På engelska

På finska

Välmående livsmedelssystem

Varför behöver vi förändring?

Vad är ett välmående livsmedelssystem?

Gratis webbkurs

Om Projektet

Varför Åland?

Lyssna på podcasten

Projektkontakt

Patricia Wiklund

patricia.wiklund@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

Hungry for Saltvik drivs av Invenire Market Intelligence Oy Ab. Projektet finansieras till största del av Miljöministeriet (program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd) med Orkla Confectionery & Snacks Finland som medfinansiär. 

Vårt mål på Invenire är att få fart på livskraftiga livsmedelssystem – system som, både tack vare sin utformning och struktur, kan ha positiva effekter, skapa nya möjligheter och få både människor, företag och samhällen att blomstra.

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi