Näringsämnen hör hemma i ett kretslopp

Hungry for Saltvik drivs 2019–21 av Invenire Market Intelligence Oy Ab. Projektet finansieras till största del av Miljöministeriet (program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd) med Orkla Confectionery & Snacks Finland som medfinansiär.

Det här ett spaden-i-marken-projekt. Uppdraget är tydligt: Sätt näringsämnena i bättre omlopp och visa hur cirkulära modeller fungerar i praktiken!

Vi har valt Saltvik till vår plats för där har vi hittat framåt-, provapå- och fananammaandan, som ett projekt av den här kalibern kräver. De positiva effekterna kommer snabbt att spilla över till andra områden på Åland, så icke-saltvikare, ni behöver inte vara oroliga för att missa något kul.

Vårt mål på Invenire är att få fart på livskraftiga livsmedelssystem – system som, både genom sin utförande och struktur har positiva effekter för oss alla och som får både människor, företag och samhällen att nå sin fulla goda kraft.

Patricia Wiklund

VD

Vad handlar projektet om?

Bättre cirkulation av näringsämnen & aktivare matmedborgarskap

Hur gör vi det?

Vi arbetar inom projektet genom dessa sex områden.

DU

Du kanske tror att du är en passiv aktör utan makt, men ditt agerande avgör mer än du tror.

BONDEN

När du lär dig tala marken och jordens språk, blir du klimathjälten som räddar världen.

AES MAKAREN

Böj den raka linjen till en sluten cirkel och du kan skapa system där inget värde går till spillo.

NÄRINGSHJÄLTEN

Bättre snurr på näring-sämnen kan snabbt betyda bättre snurr på affärerna om du lägger dina kort rätt.

KOMMUNEN

En näringsneutral kommun behärskar komplicerade helheter och har full koll på sina kretslopp.

UPPTÄCKAREN

Litet, kompakt, integrerat och agilt – Åland är en pärla när det gäller demon och pilotprojekt.

 

Vad är målet?

Ett blomstrande livsmedelssystem i Saltvik.

Ett blomstrande livsmedelssystem är cirkulärt, värdedrivet och får sin kraft av människor. De är system som, både genom sin utförande och struktur har positiva effekter för oss alla och som får både människor, företag och samhällen att nå sin fulla goda kraft.

Börja här!

Vad är ett näringskretslopp?

Vad är ett livsmedelssystem?

Vad är en matmedborgare?

Varför Åland?

Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde

Från juli 2017 till december 2018 drev vi projektet Hållbara regionala matsystem – Åland som pilotområde.

Projektet finansierades av Finlands jord- och skogsbruksministerium. Projektets bakgrund fanns i Finlands karta för cirkulär ekonomi, där hållbara matsystem var ett fokusområde.

Lyssna på podcasten

I den här podcasten diskuterar Patricia Wiklund och Johanna Tanhuanpää om det tidigare projektets gång, resultat och samlade erfarenheter och insikter. Patricia är Invenires VD och nyckelperson för båda projekten på Åland. Johanna är expert analytiker på Invenire och det tidigare projektets helhetsansvariga.

På engelska

På finska

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi