top of page

Intresset för bygga i trä ökar – särskilt bland unga vuxna

Updated: Aug 22, 2022

De senaste åren har allt fler fått upp ögonen för byggande i trä. Hans Björklund saluför Huntons träfiberbaserade byggnadsmaterial och säger att särskilt unga vuxna driver utvecklingen framåt.

– De har ett helt annat miljötänk och tänker mer långsiktigt än vad vi gjort tidigare. De ska leva, ha barn och barnbarn. Därför tänker de på ett annat sätt, säger han.


Norska företaget Hunton startades redan 1889 och ända från början har affärsidén varit att ta fram byggnadsmaterial i trä. I dag erbjuder man kompletta byggsystem vilket innebär att man säljer skivisolering, blåsull, vindskyddsskivor och alla möjliga andra produkter för golv, väggar och tak.


– Efterfrågan har ökat de senaste åren och vi ser en trend där fler och fler väljer trä som byggnadsmaterial, säger Hans Björklund.


Enligt Hans finns det många goda skäl att bygga i trä, inte minst tack vare att mycket kan tillverkas av restprodukter.


– Man gör skivor och isolering av en restprodukt från sågindustrin. Antingen bränner man upp den eller så gör man byggnadsmaterial. Det är bra att den kan tas till vara.

Hanso Björklund visar upp produkter som förädlats fram från sågindustriens sidoströmmar.

Han säger att processen från flis till färdig produkt kort, vilket både innebär miljömässiga och ekonomiska fördelar.

– Jämför man med cellulosabaserade produkter eller mineralprodukter så tar det mycket längre tid att framställa dem och produktionen slukar mycket energi. Dessutom lagrar trä koldioxid bättre än exempelvis betong och stål.


Genom historien har trä varit ett viktigt byggnadsmaterial och Hans Björklund tror att det blir det igen.

– För 70 år sedan isolerade vi våra hus med kutterspån, sen kom plastbaserade- och mineralisoleringar, och nu kan man säga att vi är tillbaka med ett förfinat kutterspån där man tillsatt brandhämmande- och bindemedel.


Enligt Hans Björklund är mineralisoleringen fortfarande överlägset vanligast på marknaden, och särskilt när det gäller stora offentliga byggnader faller valet ofta på andra byggnadsmaterial än trä.

– När städer och kommuner gör upphandlingar fokuserar de på euro och cent, det billigaste anbudet vinner. Som byggherrar borde de snarare tänka mer långsiktigt och hållbart. Vi vet ju allihop att nya byggnader ibland får inomhusproblem efter bara några år, med exempelvis mögel. Vi bygger nytt och sanerar, bygger nytt och sanerar. Om man bygger i trä får man ett hus som andas och ett friskt inomhusklimat. Människan mår mycket bättre i ett sådant hus än i en betonglåda, säger Hans Björklund.


Förutom att det offentliga borde tänka om när det gör sina upphandlingar tycker Hans Björklund att det borde satsa mer på utbildning för de som ska bygga framtidens hus.

– De som gått på yrkesskolor och tekniska högskolor de senaste 20 åren har fått väldigt lite utbildning i träbyggnation, då fokus legat så mycket på betong och stål. Det finns en bristvara på byggnadsingenjörer som är duktiga på trä i dag.


Det finns alltså en hel del utmaningar för den som vill se ett ökat byggande i trä, inte minst det faktum att byggbranschen kan vara väldigt konservativ, men Hans Björklund är ändå övertygad om att vi ser ett ökat träbyggande framöver.

– Det finns mycket som talar för det. Miljöaspekten inte minst, men också det faktum att brandkraven lättats lite vilket gör det lättare för den som vill bygga i trä. Jag tror garanterat att vi kommer tillbaka till att bygga mer i trä och att betong, plast och stål på lång sikt blir en parentes i byggnadshistorien.




Commentaires


bottom of page