top of page

Projektet "vattensmarta matsystem" är nu live!


vad detta projet handlar om

Detta projekt avser att skapa och testa en överförbar och replikerbar verksamhetsmodell för att förbättra vattensmartheten i livsmedelssystem, både i Finland och på andra håll. Verksamhetsmodellen bygger på finsk vattenexpertis och kunskap, kombinerat med förståelse för livsmedelssystem och regenerativt jordbruk. Verksamhetsmodellen är testdriven i praktiken på Åland, med lokala livsmedelsföretag och gårdar.


Detta projekt är ett samarbete mellan Invenire och Finlands vattenforum. Det finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU.


Vad vi gör i praktiken på Åland – vår testbädd

  • Profilering och kartläggning av verksamhetsmiljön ur ett vattenperspektiv – samhälle, landskap och aktörer.

  • Utforska tekniska och naturbaserade lösningar på vattenrelaterade problem som lokala gårdar och livsmedelsföretag kan ha.

  • Öka vattenrelaterad kunskap och kapacitet hos lokala gårdar och livsmedelsföretag.

  • Ge insikt och inspiration från annat håll om teknisk och naturbaserad lösning på vattensmarthet inom livsmedelssystemet.


Varför detta projekt är viktigt för livsmedelsföretag

Många livsmedelsföretag som verkar i områden utan vattenstress uppmärksammar inte riktigt vattenrelaterade frågor. Men både rent och avloppsvatten skapar kostnader och hållbarhetsproblem för livsmedelsföretagen. Det lönar sig för företag att se till att vattnet och de värdefulla näringsämnena i det behålls, förädlas och recirkuleras så effektivt som möjligt, vare sig det är i företagets egna processer eller av någon annan.


Varför detta projekt är viktigt för gårdar

För gårdar kan hanteringen av torka och översvämningar vara en verklig kamp, förutom att det skapar kostnader och hållbarhetsproblem. Inom jordbruket måste fokus läggas på att säkerställa markens hälsa för att hjälpa den att absorbera och behålla vatten bättre. Det lönar sig för gårdar att se till att landsbygdslandskap och jordbruksmetoder utformas på ett sätt som stödjer och förbättrar det naturliga vattnets kretslopp.


7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page