top of page

Vad är vattensmarthet?

Vad betyder egentligen vattensmarthet och hur hänger det ihop med cirkuläritet? När man söker efter definitionen av denna term, snubblar man vanligtvis på några viktiga aspekter:

  • Effektiv användning av vatten: Vattensmarthet innebär att man använder vatten på rätt sätt och inte slösar med det, vilket innebär att man försöker minimera mängden vatten som används.

  • Hantera avloppsvatten på rätt sätt: Vattensmarthet inkluderar också att försöka minimera mängden avloppsvatten som genereras och/eller försöka minimera skadliga ämnen i det avloppsvattnet och, naturligtvis, ansvarsfullt omhändertagande av avloppsvattnet.

  • Cirkulerande vatten: Kopplat till de två första aspekterna kan vattensmarthet också innebära att man strävar efter att cirkulera befintligt vatten mer effektivt tillbaka till användning, vilket minimerar behovet av nya vattentillförsel.


De aspekter som nämnts ovan är alla utan tvekan väsentliga för att definiera vad vattensmarthet är. Det är lätt att se att det bara är vettigt att använda vatten effektivt, hantera avloppsvatten på rätt sätt och återanvända vatten där det är möjligt. Detta är mycket enkla aspekter, där det är lätt att förstå att vatten har ett påtagligt, ofta direkt ekonomiskt värde.


Men det är inte allt som finns. Vatten har en bredare och mer komplex betydelse inom ekosystem och landskap. Vatten är det som driver upp jordens hydrologiska cykel, avgörande för livet på jorden. Vatten är också nödvändigt i fotosyntesen, vilket är en väsentlig process för allt vårt liv på jorden. Vatten skapar och upprätthåller biologisk mångfald inom ekosystemen och reglerar temperatur- och klimatmönster. Vatten har ett stort immateriellt värde, med komplexa samband och inte alltid direkta ekonomiska vinster. Dessa aspekter är lika viktiga att ta hänsyn till för att definiera vattensmarthet.


Vår definition av vattensmarthet

Efter att ha utforskat innebörden av detta koncept har vi kommit fram till vår egen definition av vattensmarthet.

Vatten i livsmedelssystemet innehåller en mängd materiella och immateriella värden. Påtagligt värde kan vara till exempel näringsämnen eller värme. Immateriella värden kan till exempel vara förmågan att återhydrera landskap eller upprätthålla biologisk mångfald.


Det första steget i vattensmarthet är att identifiera alla de olika typer av värde som finns. Detta kräver att man förstår sitt eget vatten och sina processer, såväl som andras och det omgivande landskapet som kan dra nytta av det inbäddade värdet.


Det andra steget är att komma på lämpliga lösningar för att behålla detta värde – sätt att fånga det och förhindra att det går till spillo.


Nästa steg är att tänka på sätt att förfina detta värde; hitta sätt att rena, förtydliga eller förstärka värdet så att det kan utnyttjas till fullo.


Det sista steget är att återcirkulera – att komma på bästa möjliga sätt att leverera värdet antingen tillbaka till sin egen verksamhet eller till någon annan eller det omgivande landskapet.

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page