AGROEKOLOGISK SYMBIOS (AES)

Tvättvatten från Orkla kunde vara lösningen på jordbrukets bevattningsbehov

Lotsbroverket i Mariehamn närmar sig sin maxkapacitet, höga avloppsavgifter hämmar den åländska tillverkningsindustrins konkurrenskraft och jordbruket skriker efter bättre bevattningsmöjligheter. Lösningen på alla tre problem kan vara att Orkla leder om sitt avloppsvatten från Lotsbroverket till Haga kungsgård.

Jan 13, 2020

– Det är en enkel lösning som alla skulle tjäna på, säger Kristoffer Lundberg på Haga kungsgård.

Naturen må ha återhämtat sig från den svåra torkan sommaren 2018, men de psykiska ärren finns fortfarande kvar hos en stor del av de åländska jordbrukarna. Kristoffer Lundberg lyckades få tag i tillräckligt med mat åt sina 400 mjölkkor trots den ytterst skrala vallskörden, men i likhet med många andra var det på håret.

I takt med att klimatförändringen accelererar vore det vanskligt att tro att sommaren 2018 utgör ett undantag. Snarare talar mycket för att vi får uppleva fler liknande torrperioder, med vattenbrist och uteblivna vallskördar som följd. Kristoffer säger att han inte har någon lust att bara hoppas på det bästa, utan vill agera för att han och resten av gårdarna i närheten står rustade inför ett varmare klimat.

Kristoffer Lundberg, Haga kungsgård.

– Torkan 2018 har verkligen fått oss att inse hur viktigt det är med tillgång till vatten. Samtidigt som Orkla i dag pumpar väldigt mycket vatten till Lotsbroverket, som ligger nära max vad de kan ta emot, vill ju vi ha vatten att vattna våra åkrar med.

Så under de studieresor Haga kungsgård gjort tillsammans med Orkla för att bekanta sig med biogasanläggningar föddes idén till ytterligare ett projekt – ett projekt där chipsfabriken renar och leder sitt vatten till Haga kungsgård i stället för till reningsverket i Mariehamn. Det avloppsvatten som i dag är en stor kostnad för Orkla skulle istället bli en tillgång för Kristoffer och andra jordbrukare i Saltvik.

– De pumpar massor med vatten till reningsverket som egentligen är ganska rent. Om Orkla bara plockar in lite rening till kan vi använda det för att vattna våra åkrar, i stället för att det ska ta upp en massa kapacitet på Lotsbroverket.

Det som kanske tilltalar Kristoffer mest med projektet är att det har ett så tydligt kretsloppstänk, där näringsämnena förs tillbaka till de åkrar de från början kom ifrån.

– Det vatten som kommer från Orkla har i huvudsak använts för att tvätta potatis. Så om vattnet förs tillbaka till åkrarna blir det ett naturligt kretslopp.

Så hur ska det fungera i praktiken?
– Planen är att vattnet ska pumpas in i en damm här på Haga kungsgård som vi sedan kan använda för att vattna åkrarna med. Det är en ganska enkel lösning som alla tjänar på – både vi, Orkla och de kommuner som använder Lotsbroverket. Om det blir en liknande torka igen kan vi säkerställa att vi och andra gårdar i närheten kan vattna åkrarna, få en bra skörd och därmed ha mat till djuren.

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi