AGROEKOLOGISK SYMBIOS

Vad är agroekologisk symbios?

Agroekologisk symbios (AES) är en modell som utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet.
Det är en ny, transformativ modell för en anpassningsbar och motståndskraftig lokal livsmedelsproduktion och -konsumtion.

En AES skapas när jordbruk, små och medelstora livsmedelstillverkare och bioenergiproducenter bildar ett gemensamt system där alla befinner sig nära varandra rent fysiskt.

Att aktörerna måste vara belägna nära varandra hänger samman med att logistiken inom den cirkulära bioekonomin ska vara miljövänlig. Flera olika AES kan tillsammans bilda regionala nätverk och därmed utgöra ett bioregionalt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem som både stärker möjligheterna till försörjning på landsbygden och berikar matkulturen.

AES-modellen skapar förutsättningar för ett näringskretslopp och även för produktion av förnyelsebar energi.

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi