AGROEKOLOGISK SYMBIOS

Vad är agroekologisk symbios?

Agroekologisk symbios (AES) är en modell som utvecklats av forskare vid Helsingfors universitet.
Det är en ny, transformativ modell för en anpassningsbar och motståndskraftig lokal livsmedelsproduktion och -konsumtion.

En AES skapas när jordbruk, små och medelstora livsmedelstillverkare och bioenergiproducenter bildar ett gemensamt system där alla befinner sig nära varandra rent fysiskt.

Att aktörerna måste vara belägna nära varandra hänger samman med att logistiken inom den cirkulära bioekonomin ska vara miljövänlig. Flera olika AES kan tillsammans bilda regionala nätverk och därmed utgöra ett bioregionalt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem som både stärker möjligheterna till försörjning på landsbygden och berikar matkulturen.

AES-modellen skapar förutsättningar för ett näringskretslopp och även för produktion av förnyelsebar energi.

Välmående livsmedelssystem

Varför behöver vi förändring?

Vad är ett välmående livsmedelssystem?

Gratis webbkurs

Om Projektet

Varför Åland?

Lyssna på podcasten

Projektkontakt

Patricia Wiklund

patricia.wiklund@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

Hungry for Saltvik drivs av Invenire Market Intelligence Oy Ab. Projektet finansieras till största del av Miljöministeriet (program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd) med Orkla Confectionery & Snacks Finland som medfinansiär. 

Vårt mål på Invenire är att få fart på livskraftiga livsmedelssystem – system som, både tack vare sin utformning och struktur, kan ha positiva effekter, skapa nya möjligheter och få både människor, företag och samhällen att blomstra.

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi