CIRKULÄRA LIVSMEDELSSYSTEM

Vad handlar projektet om?

Hungry for Saltvik jobbar för att skapa fungerande näringskretslopp. Projektet finansieras till största del av Miljöministeriet med Orkla Snacks & Confectionary Finland som medfinansiär. Målet är att med Saltvik som ett pilotprojekt bygga grunden för framtidens hållbara och cirkulära livsmedelssystem.

Dec 10, 2019

Näringsämnen är egentligen något fantastiskt. Utan dem kan varken människor, djur eller växter överleva. Tack vare den näring som finns i marken och som vi får i oss genom vår kost blir vi både mätta, friska och fyllda av energi. En naturlig cirkulation av näringsämnen skapar förutsättningar för ett friskt hav, en välmående natur och ett blomstrande samhälle.

Problemen uppstår när kretsloppet bryts och när näringsämnen hamnar där de inte hör hemma – när vi genom vår produktion av livsmedel rubbar det naturliga sättet för näringsämnen att cirkulera. I stället för ett naturligt kretslopp tillför vi näringsämnen utifrån som antingen kostar att ta vara på längre ner i kedjan eller som i värsta fall läcker ut i Östersjön.

Vår nuvarande, linjära modell för att producera livsmedel leder till höga kostnader för både företagen, samhället och inte minst miljön. Att i stället bygga ett mer cirkulärt livsmedelssystem leder till en mängd fördelar. Vi behöver inte tillföra lika mycket näring utifrån, övergödningen minskar, jordmånen förbättras, vår mat blir mer hälsosam, våra producenter får bättre villkor, nya affärsmöjligheter uppstår och den lokala innovationskraften stärks.

Nu behöver vi din hjälp. För oavsett vem du är, vad du gör eller var du bor så äter du. Och du är vad du äter. Vi skulle vilja att du slutar se dig själv som en passiv slutkonsument i den här näringskedjan, och i stället tar ett steg mot att bli en aktiv matmedborgare. Att du som “ätare” börjar ställa dig frågor om vad du egentligen äter, var och av vem din mat tillverkas, hur den förpackas och transporteras till ditt matbord och vad din kost säger om just dig.

Ett fungerande näringskretslopp är helt avgörande för vår framtida tillgång till hållbara, hälsosamma och lokala livsmedel. Ett sådant kretslopp kan vi bara skapa om vi hjälps åt.

Att aktörerna måste vara belägna nära varandra hänger samman med att logistiken inom den cirkulära bioekonomin ska vara miljövänlig. Flera olika AES kan tillsammans bilda regionala nätverk och därmed utgöra ett bioregionalt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem som både stärker möjligheterna till försörjning på landsbygden och berikar matkulturen.

AES-modellen skapar förutsättningar för ett näringskretslopp och även för produktion av förnyelsebar energi.

– – – –

Projektkontakt

Patricia Wiklund

patricia.wiklund@invenire.fi

+358 40 8228 848

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi