Vi vill ha bättre matsystem!

Vill du också? Du är på rätt plats.

Varför behövs förändring?

Det sätt världen utvecklas omkring oss matchar dåligt med de rådande matsystemen. Den dominerande lineära modellen för industriell livsmedelsproduktion har gjort vår mat billigare, mer tillgänglig och lätt att använda för en växande mängd människor.

 Men det är även en modell som uppmuntrar till slösande konsumtionsmönster, smutsar ner miljön, skapar ojämlikhet och maktobalans inom matsystemet, och som är uppbyggd av långa och komplicerade värdekedjor som inte är transparenta och eller spårbara. Och det är inte vägen till en hållbar framtid.

Matsystem behöver bli mera än vad de är idag

Matsystem har potential att erbjuda mycket mera än bara mat. Vi kan både tänka om och strukturera om matsystem till sådana som hjälper människor, producenter och samhällen att blomstra, samtidigt som de ger hälsosammare och hållbarare mat åt alla.

För att detta skall ske, måste vi ändra på vårt sätt att tänka. Vi bör sluta tänka att  matsystemen har bara en uppgift, och istället se dem som mångfunktionella. Vi bör koncentrera oss på det positiva värde som livsmedelsproduktionen har potential att skapa, istället för att se det i ljuset av minimering av negativa effekter och risker.

Hur ser ett blomstrande livsmedelssystem ut?

Vi har länge känt till att vår nuvarande linjära modell för att producera livsmedel påverkar planeten negativt. Men vi kan göra mer än att bara minimera skadan. Livsmedelssystem kan vara något som för oss framåt på ett positivt sätt och som i framtiden kan hjälpa till att skapa blomstrande samhällen.

Vi kan skapa livsmedelssystem som i framtiden hjälper alla att blomstra – jordbrukare, producenter, Ätare, samhället och naturen. Själva vitsen med ett blomstrande livsmedelssystem är skapa positiva effekter och generera värde.

 Cirkulation av näringsämnen är det grundläggande första steget för att skapa blomstrande livsmedelssystem.

Vi behöver livskraftiga matsystem!

Vi behöver cirkulära matsystem

Vi behöver matsystem som ser till att värde inte går förlorat. I kärnan av kretsloppstänkandet är att värde och resurser hålls i omlopp och växer till sig istället för att de rinner ur systemet.

Vi behöver människocentrerade matsystem

Ett blomstrande matsystem är gjort av människor, för människor. Vad betyder detta i praktiken? Det att vi alla utövar vårt matmedborgarskap – vi fungerar aktivt i olika roller och vi deltar i systemet på många olika sätt.

Vi behöver matsystem som baserar sig på långsiktiga värderingar

Vi behöver resilienta och anpassbara matsystem, som har positiv inverkan på miljön. Matsystem, som är rättvisa för alla. Mat som är näringsmässigt av hög kvalitet, säker och hållbart producerad. System som är inkluderande och där var och en kan vara en aktiv deltagare.

Vill du bygga blomstrande matsystem?

Att bygga upp ett blomstrande matsystem kan kännas som ett stort jobb om man skall börja från tomt bord.

Därför har vi byggt upp ett ramverk för hur du kan fokusera dina resurser och organisera ditt arbete. Det hjälper dig även att sätta in din verksamhet i ett större sammanhang.

SMART PRODUKTION

Vi behöver matsystem som ser till att värde inte går förlorat. I kärnan av kretsloppstänkandet är att värde och resurser hålls i omlopp och växer till sig istället för att de rinner ur systemet

EXEMPEL PÅ VAD DETTA KAN VARA I PRAKTIKEN

 • Förbättring av resurseffektivitet
 • Minskning av avfall och utsläpp
 • Främjande av regenerativt jordbruk

SMART CIRKULATION

Säkerställa att värdefulla material- och energiflöden hålls i matsystemet

EXEMPEL PÅ VAD DETTA KAN VARA I PRAKTIKEN

 • Främjande av återcirkulerat gödsel
 • Utnyttjande och kommersialisering av produktionens sidoströmmar
 • Ökning av förnybar energi

SMART KONSUMTION

Göra det möjligt att konsumenter involverar sig mer i livsmedelsystemet och befrämja hållbar konsumtion

EXEMPEL PÅ VAD DETTA KAN VARA I PRAKTIKEN

 • Främjande av förändrade köp- och konsumtionsvanor (svinn, säsongsmat, ökad användning av växtbaserat protein)
 • Tjänster och produkter som möjliggör smartare konsumtion (svinnrestauranger och –applikationer, smarta förpackningslösningar)
 • Främjande av matkultur och uppskattning för mat

SMART SAMHÄLLE

Bygga upp och stärka livskraftiga samhällen genom matsystem

EXEMPEL PÅ VAD DETTA KAN VARA I PRAKTIKEN

 • Lösningar som främjar aktivt matmedborgarskap (t.ex. andelsjordbruk, stadsodling)
 • Skapande och främjande av olika kretsloppsbaserade lösningar (t.ex. agroekologisk symbios, ekoindustriparker)
 • Stödjande av matsystem genom förvaltningsstrukturer (t.ex. offentlig upphandling)

Vill du ha mer?

Gratis webbkurs

Är du intresserad av att utveckla ett hållbart matsystem i ditt egna område? Eller vill du annars bara lära dig mer?

Vi har skapat en webbkurs för dig för att komma igång.

Vi bygger tillsammans

Vi kan hjälpa dig igång med att bygga ett blomstrande livsmedelsystem! Genom att jobba tillsammans ger vår faciliteringsprocess dig struktur, verktyg och personlig rådgivning för hur du kan jobba och skapa din framgång.

Ta kontakt!

Vår kontaktperson Johanna Tanhuanpää diskuterar gärna med dig om blomstrande matsystem.

Fråga även efter presentationer och workshops!

johanna.tanhuanpää@invenire.fi

Get in touch with us

doorbell@invenire.fi

+358 40 8228 848

Powered by Invenire

doorbell@invenire.fi | www.invenire.fi