top of page

Studieresa till Johanna Jahkola & besök på koneagria

Jordbrukare Johanna Jahkola är pionjär inom rotationsbete, regenerative metoder, betesfokuserat avelsarbete och stressfria djurhanteringsmetoder. Vi får bekanta oss med hennes Hereford avelsbesättning, betesmarker och management system. Hur kommer i praktiken visa hur QuietWean (2-stegsavvänjning med nosbricka) går till, hur man hanterar djuren stressfritt och säkert i en Cattle Crush hanteringsbox, samt hur avancerat rotationsbete ser ut i verkligheten.


Aktiv jordbrukare och intresserad? Kontakta Patricia så snart som möjligt! Vi har några platser kvar.


Kom med (10) 11 - 12.10.2023 Studieresa till Johanna Jahkola (Urdiala) & besök på Koneagria (Tammerfors).

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page