top of page
IMG_8643.JPG

VI FÅR SAKER ATT HÄNDA

Vi arbetar för en motståndskraftig och regenerativ landsbygd
Vi strävar efter att få Åland att blomstra
Vi skapar en blomstrande framtid baserad på bioekonomi 

VÅRA senaste offentliga PROJEKT

frågor vi jobbar med

Vi jobbar för landsbygdslandskap som är 

fossilfria

näringsneutrala

ökar den biologiska mångfalden

vattensmarta

 

Enligt vår uppfattning är dessa nyckelkomponenterna att fokusera på i alla landskap för att öka dess motståndskraft och förnyelse.

IMG_6341.JPG
VAD BETYDER DET?

Att vara näringsneutral innebär att stänga kretsen av viktiga näringsämnen i landsbygden för att minska övergödningen och främja friska jordar.

RELATERADE PROJEKT

Smarta vatten

Vattensmarta matsystem

Nästa generation naturbeten

Hungry for Saltvik

Så in i vassen

Vad kunde det vara?
  • Främja jordbruksmetoder som förbättrar markens mikrobiom och markstruktur för att göra jorden mer kapabel att behålla näring och vatten, till exempel ingen jordbearbetning, vintertäckgrödor, direktsådd och rotationsbete.

  • Främja användning och produktion av återvunna näringsämnen, såsom biogasröt och biokol.

  • Främja ökade kopplingar mellan växt- och djuruppfödning för att få tillbaka mer gödsel till åkrarna och djur på gräsmarker som direkt gynnar markens hälsa.

  • Främja innovationer för att fånga upp näringsämnen som ska återföras till marken, till exempel biokol och biofiltrering.

  • Främja jordbruksmetoder som förhindrar och minskar avrinning av näringsämnen från jordbruksmark, till exempel buffertzoner, våtmarker och smarta diken.

IMG_6797.JPG

Åland leder vägen

LITENHET & flexibilitet

Åland är ett litet ösamhälle som har en enorm potential att leda vägen mot en mer motståndskraftig och förnyelsebar framtid. Åland är en självstyrande region i Finland. Ålands självstyrelse ger provinsen rätt att stifta lagar på områden som rör dess inre angelägenheter och att utöva sin egen budgetmakt. Även om Åland är litet – befolkningen på Åland är för närvarande drygt 30.000 – är Åland ett fullt samhälle i sig. Självstyre i kombination med liten storlek gör Åland smidigt och idealiskt för att testa nya idéer.

Klicka för att läsa mer

Vi har redan i flera år valt att fokusera mycket av vårt arbete på Åland. Vi tycker att Åland är en spännande plats att driva vår passion för motståndskraftiga och regenerativa landsbygdslandskap – den bästa sortens levande labb.

närhet till lands-bygden

Större delen av Åland är landsbygd. Åland består av flera tusen öar, men bara ett 60-tal är bebodda. 70 % av Ålands landareal är skog, medan 13 % är jordbruksareal. De flesta ålänningar bor på landsbygden. Åland är hem för en mångsidig livsmedelssektor, med mycket frukt, grönsaker, potatis och spannmålsproduktion samt mejeri, kött och fisk. Ungefär hälften av alla åländska företag är jordbruksföretag. Allt detta gör att många ålänningar har en personlig koppling till landsbygden, och det är också en nyckelkomponent i många ålänningars försörjning.

Klicka för att läsa mer

OM OSS

Vi på Invenire tror att företag har potential att ha en positiv inverkan på världen och åstadkomma positiv förändring. Vi hjälper företag att designa och leverera resilienta och regenerativa system, produkter och tjänster. Vi samarbetar med lantbrukare, mark- och skogsägare, företag inom livsmedel, energi och biomaterial, kommuner och andra lokala myndigheter samt frivilligorganisationer och forskningsorganisationer.

Behöver du hjälp med att förfina ditt eget företag eller ditt landsbygdslandskap för att bli mer motståndskraftigt och regenerativt? Har du en projektidé som du vill utveckla hos oss eller söker du en projektledare? Letar du efter en presentation för ditt event eller är du intresserad av att skapa en hel workshop?

Låt oss prata!

invenire_patricia_wiklund.jpg
Patricia Wiklund

Verkställande direktör

Johanna_Tanhuanpää_edited.jpg
Johanna Tanhuanpää

Partner

bottom of page