top of page
IMG_9769.JPG

aktiverad kalksten

2023 – 24

vad det här projektet handlade om

Projekt ”Hållbar metod för att minska läckaget av fosfor av fiskodlingar” genomfördes under februari 2023 – mars 2024. Projektpartnerna var Stockholms universitet (institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP), Levande Hav Ab, Ålands fiskodlarförening r.f. och Invenire Ab.

Detta projekt testade användningen av aktiverad kalksten för att binda fosfor i näringsrika sedimentprover från Östersjön i en labbmiljö. Aktiverad kalksten visade sig vara effektiv för att stoppa fosfatfrisättning från dessa sediment, och därigenom potentiellt minska övergödningen.

Projektet finansierades av Nordiska Ministerrådet, Nordiska Arbetsgruppen för Hav och Kust (NHK).

IMG_9769.JPG

vad vi gjorde i projektet

activated limestone.png

I projektet tog forskarna vid Stockholms universitet vatten- och sedimentprover bredvid åländska fiskodlingsplatser och genomförde laboratorietester för att studera effektiviteten av olika doser av aktiverad kalksten för att binda fosfor i dessa prover. De behandlade sedan det näringsrika fiskodlingssedimentet med aktiverad kalksten i ett labbexperiment och visade hur aktiverad kalksten kan stoppa fosfatutsläpp från dessa näringsrika sediment och därigenom potentiellt minska övergödningen.

Du kan läsa mer om forskningen och resultaten i projektrapporten.

vad är aktiverad kalksten?

Aktiverad kalksten är en nyutvecklad produkt som framställs av märgel, som är en biprodukt vid brytning av kalk, och innehåller över 90% kalciumkarbonat (CaCO₃). Aktiverad kalksten kan binda fosfor i hav och sjöar, och dess fosforupptag är mer än 500 gånger högre än den ursprungliga märgelns. Aktiverad kalksten sprids som partiklar vid vattenytan, varefter den sjunker till botten för att binda fosfat i sedimentet. Denna process minskar tillgången på fosfor i vattnet, vilket i sin tur minskar tillväxten av alger och andra växter. Att tillsätta aktiverad kalksten i en sjö eller innanhav för att binda fosfor är i inte skadligt för ekosystemet, och växter samt djur kan fortsätta att leva i dessa områden. Aktiverad kalksten är relativt kostnadseffektivt jämfört med andra avancerade tekniker och tekniska lösningar för att minska övergödningen. Aktiverad kalksten kan spridas med spridare, helikoptrar eller drönare, vilket gör det till en relativt snabb process.

Läs mer om aktiverad kalksten i vår whitepaper, som kan laddas ner här.

resultatseminarium

Resultatseminariet för projektet hölls den 15 mars 2024 i Lagtingets auditorium på Åland & online.

Inspelning av seminariet och presentationerna finns nedan.

bottom of page