top of page
IMG_8643.JPG

Våra senaste offentliga projekt

Utöver att arbeta direkt med företag har Invenire drivit eller koordinerat flera intressanta offentliga projekt på Åland under det senaste decenniet. Här är en sammanfattning av de senaste.

Naturbete logo 2023 (100 × 100 mm) (3).PNG

2023–25

nästa generation naturbeten

Beten och naturbeten bibehålls endast om de används. Lantbrukare behöver rimliga förutsättningar, lönsamhet, motivation och framtidsvisioner för att långsiktigt jobba med betesdrift.

 

Nästa generation naturbeten är Ålands Miljöbyråns projekt, drivs av Invenire och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2023–25

VATTENSMARTA MATSYSTEM

Projektet avser att skapa och testa en överförbar och replikerbar verksamhetsmodell för att förbättra livsmedelssystemets vattensmarthet. Verksamhetsmodellen bygger på finsk vattenexpertis och kunskap, kombinerat med förståelse för livsmedelssystem och regenerativt jordbruk. Verksamhetsmodellen är testdriven i praktiken på Åland, med lokala livsmedelsföretag och gårdar.

 

Detta projekt är ett samarbete mellan Invenire och Finland vattenforum. Det finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Vattensmarta matsystem logo.png
Smarta vatten logo 800x800.jpg

2022–25

smarta vatten

Projektet syftar till att främja jordbrukets vattenförvaltning och biologisk mångfald genom samarbete, innovation och lokal implementering. Syftet med projektet är att förbättra medvetenheten, viljan och de praktiska förutsättningarna för bönder på Åland att göra lämpliga lokala insatser för vattenvård och biologisk mångfald.

 

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landskapregering, drivs av Ålands Vatten Ab och koordineras av Invenire.

2023–24

Aktiverad kalksten

​Detta projekt testade användningen av aktiverad kalksten för att binda fosfor i näringsrika sedimentprover från Östersjön i en labbmiljö. Aktiverad kalksten visade sig vara effektiv för att stoppa fosfatfrisättning från dessa sediment, och därigenom potentiellt minska övergödningen.

Projektet finansierades av Nordiska ministerrådet, den nordiska arbetsgruppen för hav och kust (NHK). Projektpartners var Stockholms universitet (Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP), Levande Hav Ab, Ålands Fiskodlarförening r.f. och Invenire Ab.

IMG_9769.JPG
byggaitra_logo.png

2021–22

Tillsammans för ett modernt träbyggande

Projektet var ett accelerationsprogram för klimatsmart träbyggande inom offentlig sektor. Syftet med projektet var att främja träbyggande inom Ålandsregionen och dess 16 kommuner genom ökad samverkan mellan olika typer av aktörer och kunskapsspridning – tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt.

 

Projektet finansierades av det finska miljöministeriet, drivs av Landskapets Fastighetsverk och koordinerades av Invenire.

2021–22

så in i vassen

Projektet var ett samarbete mellan fiskeföreningen vid Brändö kommun och lokala bönder för att skörda och utnyttja vass (Phragmites australis) på ett regenerativt sätt som en resurs i det lokala näringskretsloppet, samtidigt som den förbättrar den biologiska mångfalden i kustområdena.

Projektet finansierades av Lokalkraft Leader Åland, drevs av Brändö fiskeförening och koordinerades av Invenire.

vass.png
hfs_logo.png

2019–21

hungry for saltvik

Målet med projektet var att förbättra näringscirkulationen inom Saltviks kommunområde och behålla de näringsämnen som redan fanns inom det lokala livsmedelssystemet. Ett annat mål med projektet var att aktivera och stärka matmedborgarskapet.

 

Projektets främsta finansiär var det finska miljöministeriet, med medfinansiering från Orkla Confectionery & Snacks Finland. Projektet drevs och koordinerades av Invenire.

bottom of page