top of page
smarta vatten.JPG

vad det här projektet handlar om

Detta projekt syftar till att skapa och testa en överförbar och replikerbar verksamhetsmodell för att förbättra livsmedelssystemets vattensmarthet, både i Finland och på andra håll. Verksamhetsmodellen bygger på finsk vattenexpertis och kunskap, kombinerat med förståelse för regenerativt jordbruk och livsmedelssystem. Verksamhetsmodellen är testdriven i praktiken på Åland, med lokala livsmedelsföretag och gårdar.

 

Detta projekt är ett samarbete mellan Invenire och Finlands vattenforum. Det finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU.

Water
SV Finansieras av Europeiska unionen_PANTONE.jpg
Logo-FWF_EN-Drop.png.webp

varför detta är viktigt

göra matsystem mer vattensmart

Livsmedelsproduktion är en av de största användarna av färskvatten globalt. Vattenbrist är ett allvarligt problem på många ställen. Att förbättra vattenanvändningseffektiviteten inom både jordbruk och livsmedelsförädling är avgörande för att skapa regenerativa livsmedelssystem. Inom jordbruket måste fokus också läggas på att förbättra markens hälsa för att hjälpa den att absorbera och behålla vatten bättre. Landsbygdslandskap måste också utformas på ett sätt som underlättar det naturliga vattnets kretslopp.

lösa problem

För livsmedelsföretag skapar både rent vatten och avloppsvatten kostnader och hållbarhetsproblem. För gårdar kan det vara en verklig kamp att hantera torka och översvämningar, förutom att det skapar kostnader och hållbarhetsproblem. Att lyckas behålla, recirkulera och förädla befintligt vatten bättre inom livsmedelssystemet kan skapa både kostnads-besparingar och hållbarhetsfördelar. 

göra matsystem mer näringsneutrala

När det gäller processvatten för livsmedelssystem innehåller de ofta mycket värdefulla näringsämnen, främst fosfor och kväve. Dessa näringsämnen kan skapa en överdriven belastning på vattenreningsanläggningar eller i värsta fall förorena lokala vattendrag och orsaka övergödning. Men när de fångas upp och återvinns kan dessa näringsämnen behållas i matsystemet, vilket hjälper till att odla vår mat.

 

skapa möjligheter

Finska vattenteknik- och tjänsteföretag samt forskning och utbildning har mångsidig och värdefull expertis. Att kunna kombinera denna expertis bättre kommer inte bara att hjälpa till att lösa några av de mest brännande frågorna inom vattenhantering i livsmedelssystem, utan också skapa nya affärsmöjligheter.

 

vad vi gör i projektet

händer nu

Här hittar du de senaste nyheterna, händelserna och intressanta val från projektet.

resurser

kontakt

Har du frågor, förslag eller idéer relaterade till den cirkulära ekonomin av vatten inom livsmedelssystem?

Ta kontakt med vårt projektteam.

Unknown.jpg

Finnish Water Forum

jaakko.kapanen@fwf.fi

+358 40 7313434

1598552981270.jpeg
Tommi Peho

Finnish Water Forum

tommi.peho@fwf.fi

bottom of page