top of page

Billigare, bättre och säkrare att bygga i korslimmat trä

Att bygga i trä är inte bara bättre för miljön utan även billigare, säkrare och dessutom går det mycket fortare än att bygga i betong. Det menar Christian Söderlund på CLT Åland och Rörstorps byggnadsvård, som dessutom säger att vinsten med att bygga i korslimmat trä ökar ju större hus som byggs.

– Men tyvärr är byggbranschen väldigt konservativ och till stora delar kvar i 1980-talet.


Christian Söderlund bygger två trähus i Sjökvarteret


Nere i Sjökvarteret i Mariehamn håller Christian Söderlund och hans CLT Åland på och bygger två trähus som ska tjäna som utställningslokal, verkstad och kontor. Och fort går det – husen ska vara färdiga till jul, vilket i det här sammanhanget betyder ett par veckor. Men hur kommer det sig att att någon som i första hand är byggnadsvårdare nu slår upp nya trähus i en rasande takt?


– Vi är som sagt byggnadsvårdare från början, och att vi nu bygger hus i korslimmat trä är ett svar på att kunderna efterfrågar nybyggda trähus. Och att bygga i korslimmat trä är så nära att bygga i 200 år gammal stock som det går att komma. Om du vill bygga stort i trä är korslimmat trä – eller CLT – det enda alternativet och det håller på att ersätta betongelement i en rasande fart. I synnerhet i Sverige, Finland är alltid med konservativt.


Orsaken till att det byggs mer och mer i trä handlar dels om att fler vill ta större miljöhänsyn, men framför allt om att det blivit både billigare och bättre att använda CLT i stället för stål och betong.


– Ur byggarens perspektiv är det alltid pengarna som avgör. Så det enkla svaret på frågan om varför det byggs mer i trä är att det helt enkelt är billigare. Det går snabbare att bygga i trä, vilket sparar in på den absolut största kostnaden, det vill säga antalet arbetstimmar. Materialet är dessutom lättare, vilket sparar in på transporter.


Dessutom säger Christian att lönsamheten förbättras ytterligare av att de flesta uppdragsgivare är villiga att betala mer för ett trähus, trots att byggkostnaderna är lägre.


– Det finns studier som visar att vi mår bättre av att vistas i hus av trä. Det här tror jag alla vet instinktivt – att vi inte blir glada av att sätta vår fot i en gipsbunker. Företag som bygger sina kontor i trä har lättare att locka till sig talangfulla anställda och hyresvärdar kan ta ut högre hyror för hus byggda i trä. Dessutom är det bättre ur byggarnas perspektiv eftersom det blir mindre buller och damm. Det är en trevligare miljö att vistas i och antalet sjukdagar blir färre.


Än så länge är det i första hand pengarna som avgör, men i takt med att klimatmålen blir allt mer ambitiösa styr även miljön mer och mer valet av material, där trä vinner med typ hundra noll mot betong och stål.


– Byggsektorn står ju för 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, så vi pratar inte om en liten miljöbov. Något radikalt behöver hända i branschen och det som kan förändra allt är ju trä.


Trots att byggbranschen är konservativ händer det mycket inom träbyggnation på Åland, till exempel i Bomarsund där det efterlängtade besökscentret byggs i just trä. Det som för tillfället står i vägen för att ännu fler och ännu större hus byggs i trä är bland annat fördomar och diverse flaskhalsar.


– Just nu är jag och vad jag hinner med den kanske allra största flaskhalsen. Jag är väl dum som säger det, men för att få till ett byggande i trä i stor skala på Åland krävs det att något av de större åländska byggbolagen på allvar börjar med korslimmat trä.


Vilka är de vanligaste fördomarna mot att bygga i trä?

– Den vanligaste och löjligaste fördomen är att träbyggnader brinner lättare, trots att trä är mer brandsäkert än stål och betong. När trä brinner förkolnar det, du får inte samma totala kollaps som med stål som blir som spagetti när det blir tillräckligt varmt och betong som bara blir till sopor. Vikingahallen, som är byggd 1987, har limträbalkar i taket, så redan då förstod vi att det är bättre att bygga bärande konstruktioner i trä.


Är inte limmet i träet farligt då?

– Limmet utgör bara ungefär en halv procent av vikten i korslimmat trä och det är samma lim som du har i dina möbler. Jag skulle säga att du utsätter dig för både mer och sämre lim inne i din bil än i ett trähus.


Hur stora hus går det att bygga i trä?

– Hur stora som helst. Ett bekymmer med att bygga väldigt höga hus är att trä är väldigt lätt, så det behövs lite ballast i form av betong för att inte huset ska svaja för mycket. Den absolut största ekonomiska vinsten uppstår när du bygger flerfamiljshus och ersätter betong med trä.


För tillfället tillverkas det korslimmade träet av österbottnisk gran i en fabrik utanför Vasa, men egentligen finns det inget som säger att det inte skulle gå att använda åländskt trä och att tillverkningen skulle ske på Åland.


– Att starta tillverkning på Åland är egentligen en tvåstegsraket. Först behövs en fingerskarvningsmaskin så att det går att fräsa ihop och förlänga kortare plank. Sedan behövs en limpress, vilket i sig inte är svårt att skaffa. Det som behövs är viljan, ekonomin och lite mod. Träråvaran behöver inte ens vara speciellt bra – det går nästan att göra CLT av massaved, säger Christian och fortsätter:


– Vi har ju massor med trä på Åland som inte används till något speciellt och som skulle kunna användas inom byggande, som alm, asp, fruktträd eller varför inte björk, där träpaneler i björk kunde bli en riktig lyxprodukt. Det handlar bara om att våga och vara lite egensinnig på åländskt vis.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page