top of page

Inspirationsdag på Silverskär

I slutet av augusti hölls en inspirationsdag för modernt träbyggande på Silverskär. Målgruppen var kommunerna. Totalt deltog 20 personer.

Johan Mörn plockade upp deltagarna och tog gruppen en runda via Klobben, ett modernt fiskeläge helt byggt i trä. Bodarna är byggda av furuvirke från Saltviks skogar.

Under inspirationsdagen på Silverskär blandades diskussioner och strategiarbete med inslag och korta presentationer från olika aktörer.

Stefan Rumander berättade om Fastighetsverkets roll som pådrivande aktör för hållbart byggande och underhåll.

Arkitekten Daniel Andersson berättade om processen med att bygga Bomarsunds besökscenter och vilka utmaningar och möjligheter trä har gett i processen.

Patricia Wiklund berättade om projektet Tillsammans för ett modernt träbyggande, om kommande aktiviteter och samarbetet med Trästad Sverige som erbjuder strategistöd för kommuner.

Peter Lorentzon PBL-ingenjör på Landskapsregeringen berättade om vilka frågor som finns på hans arbetsbord och vilka frågeställningar kan bli aktuella för kommunerna framöver.

Christian Söderlund berättade om CLT-träets egenskaper, användningsområden, samt för- och nackdelar.

Fredrik Rosenqvist berättade om jobbet som målansvarig för Bärkraft-agendans strategiska utvecklingsmål 7 – Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Johan Mörn visade oss runt och berättar om vilken roll trä har inom hållbar turism, kulturhistoria och storytelling på Silverskär.


Dagen gav utrymme och tid för hållbarhetsfrågor, strategier och klimatmål, om hur vi utvecklar och bygger resilienta och klimatsmarta samhällen. Det var en möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med representanter från de övriga kommunerna. Dessa tillfällen att samlas och fundera på nuläge och framtid är ganska ovanliga, så vi tog alla vara på chansen.


Comments


bottom of page