top of page

Samarbete med Trästad

Den 27 och 28 september ordnade projektet Tillsammans för ett modern träbyggande ett träbyggarseminarium tillsammans med Trästad Sverige.


Seminarieprogrammet handlade om träbyggande, träbyggnadsstrategier och det klimatsmarta industriella byggandet.


Bild: Jessica Becker höll i trådarna för det digitala seminariet om träbyggande


Tack vare Jessica Becker, arkitekt och verksamhetsledare på Trästad hade vi Sveriges skarpaste namn inom träbyggande på plats.


Vi fick höra erfarenheter från Växjö av Olivia Thim, Näringslivsutvecklare, Växjö kommun, om träbyggande som en god affär med Johannes Debus, arkitekt på Arkitektbolaget, om Timber on top påbyggnader/tillbyggnader i Trä av Tomas Alsmarker, chef Innovation och forskning på Svenskt Trä och om beställarkompetens och kommunala strategier av Tomas Nord, teknologie doktor som arbetar på RISE.


INTRESSERAD ATT LÄRA DIG MER? PROGRAMMET FINNS ATT SE HÄR FRAM TILL DEN 5 DECEMBER:
Följande dag fortsatte vi med en workshop med mera fokus på kommunerna där Viktoria Kalén, klimatstrateg för Sveriges kommuner och regioner, och Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, deltog.
Comments


bottom of page