top of page

”Upp till beställarna att få igång ett byggande i trä”

Beställare som kräver att husen byggs i trä, större kunskap och nytänkande inom branschen samt sågverk som är på hugget och tar fram produkter som verkligen efterfrågas. Det tror Kristian Andersson på Träteknik är några av de saker som behövs för att byggandet i trä verkligen ska ta fart på Åland.


På Träteknik Åland är ord som ”nej”, ”svårt” eller ”omöjligt” rätt sällsynta. Företaget bygger i första hand olika komponenter till byggbranschen – allt från väggar till takkonstruktioner – men även hela stockstugor, löklådor och allt möjligt annat i åländskt trä. Att bygga ett hus i lokalt trä säger Kristian Andersson inte är det minsta svårt och han talar sig gärna varm för både trä i allmänhet och det åländska virket i synnerhet.

Kristian Andersson säger att det åländska virket kan förädlas till produkter som står sig bra vad gäller pris och kvalitet.


– Trä är ett väldigt bra material som är lätt att arbeta med, lätt att forma och även relativt billigt. Att vi väljer att bygga i åländskt trä beror i första hand på att vi vill utnyttja de resurser vi har här på Åland. Det åländska virket håller bra kvalitet och eftersom vi slipper transporterna är det dessutom ett miljömässigt bra alternativ.


I den stora hallen, belägen i Saltviks industriområde, tillverkas stora vägg- och takelement av åländskt virke och det nystartade företaget erbjuder till och med kompletta husmodeller i trä till privatpersoner.


– Vad gäller stockstugorna köper vi färdigt stockplank från Ålands skogsindustrier som vi kör i vår egen fräslinje. De specialgrejer vi bygger – bland annat pallar till ett företag som gör äppelmust – hittar vi på vartefter.


En bärande tanke är inom företaget är att det åländska virket kan förädlas till produkter som står sig bra vad gäller pris men kanske framför allt vad gäller kvalitet. Bland annat tillverkar Träteknik råspontluckor av åländskt virke, där är att de inom kort ska gå på export.


Men även om det mesta är möjligt för Kristian Andersson och de andra på Träteknik är de på samma gång helt beroende av vilka och hur mycket produkter de åländska sågverken vill och kan leverera. Att utbudet i dag är både av hög kvalitet och stort gör att det går att bygga mycket i trä, men för att det ska gå att bygga ännu mer behöver utbudet hela tiden utvecklas.


– Vi har tillgång till det mesta i dag, även om vi egentligen skulle behöva råspont på 23 millimeter i stället för de 22 millimeter vi kan få i dag. Men ett sätt att utveckla verksamheten vid sågverken kunde vara att lägga större vikt vid att ta fram de längder som verkligen efterfrågas snarare än att alltid fokusera på att få ut maximalt med virke ur en stock.


Kristian förklarar att jakten på att få ut så mycket virke som möjligt vid sågverken ofta i sin tur leder till att det blir mer spill hos de företag som förädlar virket i stället, eftersom de inte kan få tag i rätt längder.


– Både vi och sågverken skulle tjäna på att minimera spillet. Till exempel genom att köpa in en fingerskarv, som ju skulle skapa en oändlig linje där man kan ta fram vilka längder som helst beroende på vad som efterfrågas.


Sågverken behöver hela tiden utveckla sitt produktutbud och branschen sitt kunnande, men för att byggandet i trä – och allra helst åländskt sådant – verkligen ska ta fart anser Kristian Andersson att initiativet måste komma från beställarna. Den dag kommuner, landskapet och andra aktörer som är involverade i större projekt bestämmer sig för och ställer krav på att det ska byggas i trä, då följer branschen efter.


– Det är beställaren som måste bestämma att husen ska byggas på ett visst sätt. Det handlar om att våga göra något nytt. Jag tycker till exempel det skulle vara väldigt roligt att se ett flervåningshus i trä på Åland, i stället för den gamla betongen som vi använt i en massa år, säger Kristian och fortsätter:


– Och om vi tar CLT – där väggarna är i massivt trä – tror jag problemet är att det saknas en tradition av att bygga i det på Åland. Alla stora hus på exempelvis Lotsberget eller Solberget skulle gå att bygga i trä, men eftersom man alltid byggt i betong fortsätter man att göra det.
Opmerkingen


bottom of page